Norges Detroit – “Bilbyen” Strømmen En norsk bilhistorie

Det amerikanske bilmerket Dodge ble av Aktieselskapet Auto importert i perioden 1916 til 1930. I 1931 ble agenturet delt mellom Kolberg Caspary & Co, som fikk importere lastebiler og Strømmens Værksted som tok seg av personbildelen.

Strømmens Værksted ble grunnlagt i 1873 av Wincentz Ihlen og produserte fra 1920 busser med trekarosserier og fra 1925 tankbiler og lastebiler, og som nevnt fra 1931 også Dodge personbiler, som ble importert i deler og montert på Strømmen. Fra 1934 ble den da kjente “Strømmen-drosjen” en taxibil med utgangspunkt i en ombygget Dodge – en sjuseters bil. Det var brødrene Alf og Jaakim Ihlen som sto for bileventyret, etter at de tok over bedriften etter sin far statsråd Nils Claus Ihlen i 1923. Alf Ihlen var ingeniøren som tok seg av det tekniske og Joakim var salgsmannen. Bilproduksjonen opphørte i 1940 og i disse ni årene ble det produsert hele 1.800 biler på Strømmens Værksted. Bedriften produserte også jernbanevogner, ovener, komfyrer og meierimaskiner. Det skal også nevnes at bedriften i 1903 etablerte et stålstøperi, nemlig Strømmen Staal.

Etter at den industrielle æra var over kjøpte eiendomskongen Olav Thon byggningsmassen og anla kjøpesenteret, Strømmen Storsenter. Olav Thon har også æren for at endel av bilhistorien er blitt tatt vare på idet han har stilt gratis lokaler til rådighet for Motormuseet på Strømmen, museet har tatt vare på bilhistorien og eies av 14 veteranbilklubber og kan faktisk i år feire sitt 10 års jubileum.